V prípade, že by ste sa ako podnikateľ rozhodli začať vykonávať podnikateľskú činnosť, ale táto činnosť by bola mimo podnikateľského zámeru, ktorý máte zapísaný v Obchodnom registri a na ostatných úradoch pri predmete podnikania vašej živnosti, mohli by vám hroziť riziko pokuty, sankcií alebo spáchania trestného činu. Okrem trestného činu vykonávania neoprávnenej podnikateľskej činnosti sa taktiež môže stať, že dodávateľom a partnerom vašej firmy narastú dane. Z toho dôvodu je povinnosťou každého podnikateľa, v prípade záujmu rozšírenia predmetu podnikateľskej činnosti, informovať príslušné úrady a podať žiadosť o rozšírenie predmetu podnikania.

Vypĺňanie dokumentov

Keď vykonávate podnikanie prostredníctvom živnostenského oprávnenia, môžete svoju podnikateľskú činnosť rozšíriť pomocou získania ďalšieho živnostenského oprávnenia. Postup je nasledovný – najprv je dôležité uskutočniť rozhodnutie o rozšírení podnikania a následne vypísať potrebné dokumenty, ktorými je buď rozhodnutie jednotlivca (jeden zakladateľ), rozhodnutie Valného zhromaždenia, ďalej zoznam zúčastnených spoločníkov, Zakladateľskú listinu alebo Spoločenskú zmluvu a ďalšie dokumenty týkajúce sa rozšírenia podnikania, ako napríklad návrh na zapísanie zmien do Obchodného registra.

Podpisovanie dokumentov

Po spracovaní všetkých potrebných dokumentov a dokladov sa môže prejsť k získaniu ďalšieho oprávnenia na vykonávanie podnikania, prv je ale potrebné informovať o záujme rozšírenia podnikateľskej činnosti Živnostenský úrad. Informovať úrad môžete buď tradičným papierovým listom alebo elektronickou formou. Ak spĺňate všetky stanovené podmienky, Živnostenský úrad vám následne vydá oprávnenie, po získaní ktorého môžete podať návrh na zapísanie zmien do Obchodného registra, čo môžete uskutočniť rovnako buď v písomnej forme alebo elektronickým spôsobom.

Nasleduje doručenie potvrdenia o zmenách vykonaných v Obchodnom registri a posledný dôležitý krok, čím je informovať o zrealizovaných zmenách Daňový úrad. Informovanie sa vykonáva elektronicky a po jeho splnení môžete legálne vykonávať rozšírenú podnikateľskú činnosť.