Pri kolaudácii domu či iného obytného, ale aj neobytného priestoru, v ktorom bude prístup k vode, je dôležité pamätať aj na kolaudačný rozbor vody. Takýto rozbor vody sa vykonáva teda v prípade dokončenej časti stavby alebo stavby celkovo. Overuje predovšetkým kvalitu vody, aby tak bola bezpečná pre ľudské zdravie a celkovú manipuláciu. Kolaudačný rozbor vody je dôležitou súčasťou kolaudácie. Voda má pre človeka obrovský význam. A prečo? Je jedným zo základných požiadaviek na život, a preto jej kvalita vo veľkom ovplyvňuje aj ľudské zdravie a celkovo život človeka. Pri kolaudačnom rozbore vody sa rozbor sústredí najmä na kvalitu vody, jej vlastnosti, čistotu a vhodnosť.

bandasky s vodou

Overuje sa prítomnosť baktérií, mikroorganizmov, organických či anorganických prvkov alebo iných rozpustných prvkov, ktoré sa v nej môžu vyskytovať. Taktiež sa zisťuje pH vody, zákal, teplota, farba, pach a mnoho iného. Voda môže byť určená na rôzne účely – napr. úžitková či pitná voda. Vďaka kolaudačnému rozboru vody zistíte, na aké účely je vaša voda vhodná a bezpečná. Úžitková voda totiž nemôže byť využívaná ako pitná, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia obyvateľov domácnosti. Preto je dôležité poznať zloženie vaše vody. Vďaka kolaudačnému rozboru vody budete vedieť presne jej zloženie. Pomôže vám zabezpečiť bezpečné prostredie pre užívateľov daného objektu.

pohar vody

Prídeme k vám v dohodnutom termíne, kedy odoberiem vzorku. Rozbor sa uskutoční v špecializovanom laboratóriu a po jeho uskutočnení vám zašleme jeho výsledky, ktoré vám ponúkame spolu s naším odborným poradenstvom. Zverte kolaudačný rozbor vody do našich rúk a nebudete ľutovať. Ponúkame vám kvalitné služby a profesionalitu, ktorá vám zaručí dobrý výsledok. Okrem toho vám ponúkame aj zákaznícky servis a poradenstvo aj po kolaudačnom rozbore vody.