Ako to je s tými peniazmi? Ako sa dostatočne zabezpečiť, aby sme žili v hojnosti a pritom vykonávať prácu, ktorá nás baví a napĺňa? Je to o preladení v spôsobe myslenia?

Mnohokrát sa stáva, že jednotlivci vykonávajú prácu, pretože im prináša istú finančnú odmenu, ktorá pre nich predstavuje stabilitu a istotu. To znamená, že môžu zaplatiť účty za elektrinu a plyn, nájom, stravu, oblečenie a zvýši sa im určitý rozpočet aj na mimopracovné aktivity v podobe výletov, návštev kaviarni a podobne. Je takýto spôsob života postačujúci? Ak vychádzame z toho, že jednotlivca práca nebaví, že v nej trávi 8 hodín svojho dňa, len aby si zabezpečil finančný príjem na daný mesiac, je to zložitá situácia. V dnešnej dobe sme smerovaní tak, aby sme si šli za vlastným šťastím, aby sme žili život v ľahkosti a radosti, ktorého súčasťou je aj prežívanie hojnosti vo všetkých smeroch života.

peniaze a úspech

Častokrát je však potrebné vykročenie z komfortnej zóny do neznáme, kde nemáme istoty a neviem, čo nás tam čaká a ako nám to tam pôjde. Jediné, čo vieme, je len to, že už nechceme žiť život ako doteraz a potrebujete vykonať zmenu. Zmenu, aby sme sa priblížili k spôsobu života, ktorý vyhovuje nášmu srdcu, našej duši. O tom je aj výber povolania, aj keď to neznamená, že hneď v prvých mesiacoch budeme dosahovať super výsledky, naše príjmy sa vyšplhajú na závratné hodnoty a my budeme môcť ihneď vycestovať na exotickú dovolenku, alebo presťahovať sa na lukratívne miesto.

zabezpečenie si dostatku peňazí

Hojnosť je pojem, ktorý je uchopený rôznym spôsobom zo strany rôznych ľudí. Pre niekoho je to práve istá dávka luxusu v dennom prežívaní, nákupy v obchodných domoch, pre iného zase život v napojení sa na prírodu, kde je cítiť prírodnú energiu, ktorá nás obohacuje, robí nás vnímavejšími a citlivejšími voči sebe ako aj voči ostatným.

Aj z tohto dôvodu veľa mladých ľudí odchádza bývať do ústrania na vidiek, aby zažívali stav blahobytu v ich vlastnom ponímaní a vykonávali prácu ich duše napríklad z domáceho prostredia, či už prostredníctvom počítača alebo vo forme rôznych seminárov a workshopov.