Na úvod odporúčame preštudovať napríklad inštrukcie pre autorov významných periodík daného odboru. Nemusíte kvôli tomu hneď bežať do knižnice, celkom prijateľnou alternatívou budiž, že časopisy majú spravidla svoje stránky na internete. Ale pozor: diplomová práca by nemala mať doslova podobu článku v takom periodiku. Mala by byť obsiahlejšia, s dlhším úvodom, s materiálom a metodikou neobmedzenými len na odkazy. Cez fakt, že ste poväčšine limitovaní počtom strán – a čo si budeme hovoriť, spravidla sa obávame, že stránok musí byť "celkom dosť" – pri spisovaní majte na pamäti, že sa hodnotí kvalita a nie kvantita.

Jasná štruktúra

Pozor na formát, respektíve napríklad riadkovanie. Prečo 1,5? Oponent si možno bude chcieť robiť do výtvoru poznámky ceruzkou. Diplomová práca by mu mala umožniť teda širšia riadkovanie. Jednotlivé odseky by mali mať jasnú štruktúru, aby sa v nich dobre orientoval. Je potrebné vyhnúť sa nebezpečenstvu, že oponent vás nepochopí, respektíve bohužiaľ v dôsledku toho nadobudne dojem, že vy nechápete v rámci zadanej úlohy pojednávanie problematiku. Ideálne je, ak sa hneď v prvej vete objaví nejaká myšlienka, ktorú potom ďalej rozvíjate.