Žiadate alebo sa rozhodujete či požiadať o dotáciu na obnovu budov? Tento pilotný projekt na Slovensku funguje už niekoľko rokov. Využijete možnosť dotácie? Slovensko chce byť rozvinutou a modernou krajinou. Modernizuje nielen svoju ekonomiku, trh ale aj budovy. Priemerný občan na Slovensku má stredné až vysoké náklady na život. Veľkú časť mesačného rozpočtu minie práve na energie spojené s bývaním. Najväčšie výkyvy pritom prichádzajú počas letných mesiacov, kedy viac zavlažujeme hlavne záhradu. A potom v zime pri vykurovaní priestorov domov či bytov. Búrlivé rokovania, vyhlásenia politikov či neistá situácia v okolitých štátoch podnietila rozvoj myslenia o energetickej samostatnosti.

okna

Ako dosiahnuť lepšie hospodárenie s energiami a ako ušetriť peniaze? Pre niekoho môže byť záchranou zo situácie práve nová výzva ministerstva životného prostredia. Od marca 2024 sa očakáva otvorenie nového kola výzvy dotácie na obnovu budov. Čo to znamená v praxi? V praxi je to finančná injekcia pre majiteľov nehnuteľností na rekonštrukciu budovy s cieľom zníženia energetického zaťaženia. Musíte ale dosiahnuť opatreniami zníženie o 30%. Aby sa Vám to podarilo je potrebné pristúpiť k opatreniam skupiny A. Tieto patria k zelenším riešeniam podporujúcim ekológiu.

okna

Rozumným hospodárením s energiami môžeme ročne ušetriť nemalé peniaze. Ideálny stav ktorý chce vláda docieliť je zvýšiť počet nehnuteľností v kategórii A0 – výborná efektivita s manipulácii s energiami. Sem patria opatrenia typu izolácie- izolovanie obvodových múrov, strechy a inštalácia podlahového kúrenia. Do plánov sa zahŕňa aj výmena nedostatočne tesniacich okien či dverí. Východiskom môže byť inštalácia plastových okien a dverí, ktorá zamedzí úniku tepla a vnikaniu chladu alebo tepla do priestorov nehnuteľnosti. Ďalšími alternatívami sú zelená strecha, ďalší zdroj energie, zachytávanie vody, fotovoltické panely a mnohé iné. Možností je naozaj veľa a 30% efektivitu s nimi dokážeme dosiahnuť naozaj ľahko.