Chystáte sa začať prevádzku na vašej poľnohospodárskej farme, kde budete pestovať jahody, ale zatiaľ nemáte doriešené, akým spôsobom ich budete dopravovať na trh? Budete jahody tiež aspoň sčasti objemu zberu drviť a pripravovať z nich mrazenú dreň? A bude tých jahôd naozaj veľké množstvo, z rozsiahlej plantáže? Potom sa vám môžu hodiť obrie IBC kontajnery, a to buď formou predaja, alebo ako vratné plastové kontejnery na prenájom https://www.schoellerallibert.com/sk/novinky/vratn-plastov-kontajnery-na-prenjom. Ako by to malo prebiehať?

úroda jahôd

Akonáhle vykonáte sadbu jahôd a budete vopred očakávať aspoň približnú hodnotu objemu zozbieraných plodov v tonách či desiatkach ton, mali by ste začať s objednávkou prenájmu kontajnerov. Jedná sa o veľké plastové skladacie debny, s úžitkovým objemom až tisíc litrov, do ktorých útrob sa vkladá jednorazová platová fólia. Do tej sa potom vlieva obsah, v tomto prípade pasírované jahody, ktoré vzápätí putujú k ďalšiemu spracovaniu. Jahodová dreň sa buď ponechá v prírodnom stave, alebo sa dochutí či konzervuje pridaným sladidlom, a v kontajneroch sa v mraziacom boxe môže prevážať na veľmi dlhé vzdialenosti, alebo sa skladuje iba obmedzený čas v chladiacom boxe, odkiaľ sa stáča do vhodných nádob. Výhodou kontajnerov je, že ich možno pokladať na seba do veľkých výšok, nosnosť každého z nich je päť ton, to znamená, že môžu byť takto na sebe uložené až do podoby päťposchodového komína.

červená jahoda

Akonáhle sa kontajner vyprázdni, fólia sa ekologicky zlikviduje a do kontajnera sa vloží nová čistá vložka, aby mohol proces skladovania a prepravy jahôd prebiehať kontinuálne. Výhodou tohto riešenia je fakt, že si nádoby iba prenajímate, a to na veľmi obmedzenú dobu zberu jahôd, čo býva väčšinou koncom júna. Inak by ste kontajnery nevyužili a bola by to pre vás pomerne značná, a hlavne zbytočná investícia. Prenájom kontajnerov sa však oplatí rezervovať vo veľkom predstihu, pretože podobný nápad, ako vy, môže mať mnoho iných farmárov.